Kalastussäännöt 2022

Huuhtajankosken kalastussäännöt 2022

 • Huuhtajankoskella kalastus toteutetaan Catch & Release periaatteella, joka tarkoittaa sitä, että kaikki harjukset ja taimenet päästetään vahingoittumattomina takaisin.
 • Koskeen tehdään kuitenkin tarpeen vaatiessa ilman erillistä ilmoitusta (poislukien Ely-keskus) istutuksia Rautalammin reitin taimenen mädillä, 0-vuotiailla sekä myös näitä suuremmilla kaloilla.
 • Kaloja tulee aina käsitellä märin käsin ja hellävaroen. Kalaa tulee aina tukea pään alapuolelta, vältä minkäänlaista puristamista. Kalat voidaan kuvata nopeasti ilmassa mutta ilman turhia viiveitä. Aivan kaikista kaloista ei tule kuitenkaan kuvia ottaa, vaan pääsääntöisesti ennätysluokan sekä vauraammista yksilöistä.
 • Kalastuksessa on käytettävä väkäsettömiä yksihaaraisia koukkuja, niiden avulla kalat voidaan vapauttaa pääsääntöisesti ehjinä takaisin. Näin kaloille tuotetaan mahdollisimman vähän haittaa, koska siiman päässä voi polskia myös uhanalainen ja rasvaevällinen Rautalamminreitin järvitaimen. Tällainen kala tulee lainkin mukaan vapauttaa viipymättä takaisin veteen. Lain mukaan korvausarvo uhanalaisella järvitaimenella on 2440€.
 • Kun kalastat, kalasta ainoastaan vuokratulla perhokalastus alueellamme. Silloin kalastuksen täytyy tapahtua perhokalastusvälinein.

VÄKÄSELLISET TAI KOLMIHAARAISET KOUKUT OVAT KAIKESSA KALASTUKSESSA KIELLETTY HUUHTAJANKOSKEN KOSKIALUEELLA. ONKIMINEN, PILKKIMINEN, PYYDYSTEN PITÄMINEN (TÄKYKOUKUT, PITKÄSIIMA, VERKOT, KATISKAT, MUUT SEISOVAT PYYDYKSET) OVAT MYÖS EHDOTTOMASTI KIELLETTY KOKO VUODEN YMPÄRI. TÄMÄ KOSKEE TIETENKIN KAIKKIA VIRTAVESIKSI LUOKITEÖTAVIA VESISTÖJÄ.

 • Kahluukielto on voimassa lähtien 01.09  ja kestää Toukokuun viimeiseen päivään saakka kaikilla muilla, paitsi erikseen karttaan merkityillä alueilla. (heittolaiturit ja merkityt suvantoalueet, jotka mahdollistavat esimerkiksi sumukorentokalastuksen ja joissa ei ole taimenen kutupesiä.)
 • Kalastajien tulee käyttää räikeää luvanmyynnin yhteydessä luovutettavaa käsivarsinauhaa näkyvillä, kun kalastus aloitetaan. Ilman nauhaa kalastavat tulkitaan lupaehtoja rikkoviksi henkilöiksi. Hukkuneet nauhat maksavat 20€ / kpl. Kalastajia saa olla ainoastaan sovittu määrä (max. 4 tai 6kpl) koskessa.
 • Henkilökohtaisia kalastuslupia ei saa vaihtaa eikä luovuttaa ulkopuolisille henkilöille. Kalastajien tulee myöntyä henkilötietojen tarkastukseen kalastuksenvalvojan niitä kysyttäessä. Kalastuksen valvojana toimii koko Huuhtajankosken sekä Äyskosken alueella virallisen valan tehnyt valvoja, Teemu Hiltunen. Myöntymättömyys luvan näyttämiseen tulkitaan lupaehtojen rikkomiseksi, ja tästä seuraa välittömästi koko seurueen luvan peruutus, eikä maksettua maksua palauteta asiakkaalle.
 • Kalastuslupa on aina henkilökohtainen eikä sitä voi jakaa muiden henkilöiden kanssa. Ulkopuolisilla henkilöillä pois lukien kalastusluvan ostaneet ei saa olla mukanaan kalastusvarusteita kuten perhokalastus settiä, perhoja tai olla pukeutuneita kalastusvarusteisiin, kuten kahluuhousuihin. Luvan haltija on velvollinen ilmoittamaan osallistuvien henkilöiden nimet etukäteen Huuhtajankoski Adventuresille, kuitenkin viimeistään 1vrk ennen luvan alkamisesta.
 • Käytä vähintään 0.20mm paksuista siimaa kalastuksessa. Useamman kuin yhden perhon käyttö on sallittu.

Kalastus ajankohdat

Koskikalastus alkaa ”Sumukorento luvalla”, joka kestää 1.3.2022 – 7.05.2022. Sen aikana ja sen jälkeisenä jaksona 8-31.05.2022 kalastus tapahtuu pääosin veneistä ”Välikalastuslupana”, poisulukien määritetyt heitto/kahluualueet.

Normaali ”Kalastuslupa” kestää 1.6.2022 – 31.08.2022.

”Harjuslupa”, jossa kalastetaan kolmella veneellä alkaa 1.9 – niin kauan kuin kysyntää ja ’keliä’ riittää..

Harjusluvan säännöt:

 • Väkäsetön perho #12 tai alle, max. 2kpl perhoja sallittu perukkeessa.
 • Siiman paksuus 0,18mm – 0,25mm.
 • Kahlaaminen kielletty, kalastus sallittu ainoastaan veneistä.
 • Max. 6hlö kalalla kerralla.
 • Sallittu vapaluokka max. 5# – luokan vapa sekä siima.
 • Harjukset vapautettava välittömästi, ja kalastus keskitettävä Harjuksiin (pienet perhot, #12 ja alle).

Koski vuokrataan erikseen sovittaessa tietylle ajalle. Lupavuorokausi alkaa aina klo: 14.00 ja päättyy seuraavan vuorokauden puolella klo: 12.00, ellei toisin sovita. Vuorokausirahoitukset ovat viikko ja varauskohtaisia mutta alueen kalastus pyritään järjestämään niin, että ennen ryhmän tuloa edellinen vuorokausi olisi rauhotiettu. Aina se ei kuitenkaan saata olla mahdollista. Vuorokausirajoituksista voidaan myös poiketa, jos asiakas haluaa vuokrata kosken kokonaan itselleen esimerkiksi kokonaiseksi viikoksi. Yrittäjät pidättävät kaikki oikeudet Huuhtajankosken kalastussääntöjen mahdollisille muutoksille, jos tilanteet niin sitä vaativat.

Kalastusalueet

 • Perhokalastus on sallittu koko merkityllä koskialueella. Omatoimisesti koskessa ei saa käyttää virveliä tai minkäänlaisia muita välineitä, kuin tarkoitukseen valmistettuja perhokalastusvälineitä.
 • Kosken kalastussäännöt ovat näkyvissä osoitteessa www.huuhtajankoski.fi, Taimenkieppi mökissä kansiossa, Taimenkiepin ulkoseinällä, sekä 2kpl Info- kyltein kosken rannalla. Kieltoalueet löytyvät myös kalastussääntöjen yhteydessä olevista kartoista sekä asiakkaalle toimitettavasti koski-info materiaalista.
 • Kun koskelle myydään lupa, kalastajat velvoitetaan samalla jättämään saalispalautteen osoitteessa www.huuhtajankoski.fi, tai paperinen versio (toiminnan alussa), jonka voi täyttää tulevaisuudessa joko mobiilisti tai erikoistilanteessa kirjallisesti. Mikäli ryhmä ei kokonaisuudessaan palauta saalisilmoitusta, heille ei jatkossa myydä lupia.
 • Oletamme, että koskessa kalastavat ihmiset ovat herrasmiehiä ja keräävät roskat sekä tyhjät tölkit erikseen esitettyihin jäte- ja keräysastioihin. Olisimme kiitollisia, että pantittomat juomapakkaukset jätettäisiin erikseen joko sekajätteeseen tai metallinkeräykseen roskakatokseen.

Jos koskella tavataan salakalastajia tai millä tahansa kalastustyylillä kalastavia henkilöitä ilman lupaa Huuhtajankosken kalastusalueella, pyydämme ensisijaisesti ilmoittamaan asiasta meille: Teemu Hiltunen p. 0407746308 tai Petri Huttunen p. 0505904313, sekä soittamaan suoraan poliisit paikalle selvittämään asiaa kanssamme.

Toivomme, että kaikissa ongelmatapauksissa asiakkaamme käyttäytyisivät asianmukaisesti ja siten, ettemme aiheuttaisi häiriötä kosken rannassa asuville kiinteistön omistajille. Kaikki ulkopuoliset häiriötekijät ovat meistä riippumattomia, ja mikäli ilmenee että Huuhtajankoskessa asioivat ovat käyttäytyneet törkeästi, laittomasti tai itse aiheuttaneet häiriötä, emme tulevaisuudessakaan myy heille lupia, ja tästä seuraa kalastusluvan välitön menettäminen. Maksettuja rahoja ei palauteta siihen vedoten, että asiakas on hyväksynyt nämä säännöt lupia varatessaan.

 • Mikäli kalastusrikkomus, tai muu rikkomus on törkeä ja täyttää rikoksen tunnuspiirteet, kutsumme kaikissa tapauksissa poliisit paikan päälle. Sakko ja vaatimus luvattomasta kalastuksesta on käräjäoikeudessa 5000€.
 • Kahlukiellon rikkominen aiheuttaa myös luvan välittömän peruuttamisen sekä oikeuden kalastaa Huuhtajankoskessa jatkossa, koko ryhmän osalta. Suoritamme kalastuksenvalvontaa tehostetusti Huuhtajankosken alueella ympärivuotisesti. Alueella on kameravalvonta.

Kaikki säännöt ovat laadittu siten, että voisimme nauttia laadukkaasta ja järjestetystä kalastuksesta vuosien varrella huomioiden myös ranta-asukkaat sekä asianmukaisen käyttäytymisen Huuhtajankoskessa. Kaikilla henkilöillä tulee olla myös valtion kalastonhoitomaksu suoritettuna (18-64v. ja sen voi lunastaa täältä: https://verkkokauppa.eraluvat.fi/fi/ )

Kireitä siimoja ja tervetuloa Huuhtajankoskelle!

 Toivoo koski-isännät Teemu Hiltunen ja Petri Huttunen

Yleinen kalastus on kaikilta osin kiellettyä Huuhtajankosken niska-alueella, koskessa sekä kosken alajuoksulla. (Kartta 1.), poislukien erikseen myytävät tai annettavat kalastusluvat ja oikeudet Koskilampeen. Yritys Huuhtajankoski Adventures Oy voi viedä erikseen asiakkaita kalaan koko kunnalta vuokraamalleen alueelle, tai kalastaa koko alueella itse.

Kartta 1. Huuhtajankosken erityiskalastusalue.