INFO

Täältä info- sivulta löydät kaiken tarpeellisen, esimerkiksi saapuessasi meille vieraaksi. Luethan kalastussäännöt, Infon sekä Taimenkieppi- majoitusrakennuksen vuokra- ja oleskelusäännöt huolelllisesti, ennen saapumistanne meille kalaan. Ostaessasi kalastusluvan seurueelle sivustolta, hyväksyt automaattisesti kalastussääntöjen- ja majoitusehtojen sekä Infon noudattamisen koko ryhmän osalta.

Jos varakusen maksanut henkilö tai ryhmä ei pääse saapumaan varattuna aikana, ovat he itse vastuussa varauksen myymisestä eteenpäin. Tällöin uusi/uudet luvanhaltijat ilmoitetaan Huuhtajankoski Adventures Oy:lle. Jo maksetuista varauksista emme palauta rahoja. Tällä käytännöllä vältymme yksinkertaisesti siltä, ettei turhia varauksia syntyisi.

Huuhtajankoski Adventures Oy pidättää täysin halutessaan muuttaa sääntöjä. Jos veden liian korkea lämpötila tai muu ympäristöön liittyvä tekijä edellyttää, voimme peruuttaa kalastusoikeuden asiakkaalle erillisellä ilmoituksella. Lupa voidaan siirtää seuraavalle kaudelle, tai asiakas saa lyhentämättömänä varauksen summan välittömästi takaisin ilmoittamalleen tilille.

Alueella suoritetaan kalastuksen valvontaa, ja varauksen tehnyt henkilö/ryhmä sitoutuu esittämään valtion kalastonhoitomaksun Huuhtajankoski Adventures Oy:n valtuuttamalle henkilölle, ja he ovat velvollisia todistamaan henkilöllisyytensä siten, että varauksen yhteydessä ilmoitetut henkilöt täsmäävät lupaan. Mikäli esimerkiksi kalastonhoitomaksua ei löydy koko ryhmältä, siitä seuraa koko seurueen välitön luvan peruuttaminen välittömästi, eikä maksettuja varauksia palauteta. Ylimääräiset henkilöt eivät ole oikeutettuja kalastamaan tai majoittumaan alueella. Majoitus myydään aina maksimissaan kuudelle henkilölle, ja ylimääräisistä majoittujista ja eläimistä, kuten koirista, sovitaan erikseen.


HUOM! Jokainen kalalla käynyt henkilö täyttää lähtönsä jälkeen saalispalautteen, jossa on samassa asiakastyytyväisyyskysely! Lomake on pakollinen jokaiselle asiakkaalle, ja toimii tärkeänä työkaluna kohteen kehittämisessä!

Kyseiselle alueelle ei saa rantautua vedestä, eikä alueella muuten oleskella. Vesialuetta saa kalastaa vedestä kahlaten, tai veneestä.