INFO

Täältä info- sivulta löydät kaiken tarpeellisen, esimerkiksi saapuessasi meille vieraaksi. Luethan kalastussäännöt, Infon sekä Taimenkieppi- majoitusrakennuksen vuokra- ja oleskelusäännöt huolelllisesti, ennen saapumistanne meille kalaan. Ostaessasi kalastusluvan seurueelle sivustolta, hyväksyt automaattisesti kalastussääntöjen- ja majoitusehtojen sekä Infon noudattamisen koko ryhmän osalta.

Jos varauksen maksanut henkilö tai ryhmä ei pääse saapumaan varattuna aikana, sovelletaan myytyn lupaan luvan varauksen yhteydessä hyväksyttyjä ehtoja. Kaikki kalastajat ja luvanhaltijat ilmoitetaan Huuhtajankoski Adventures Oy:lle vähintään 1vrk etukäteen sähköpostiin: huuhtajankoskiadventures@gmail.com.

Huuhtajankoski Adventures Oy pidättää täysin kaikki oikeudet muuttaa kalastussääntöjä. Jos veden liian korkea lämpötila tai muu ympäristöön liittyvä tekijä edellyttää, voimme peruuttaa kalastusoikeuden tai kalastustapahtuman asiakkaalle erillisellä ilmoituksella viimeistään 1vrk ennen luvan alkamista. Nykyään muuttuvat sääolosuhteet vedenlämpöineen vaikuttavat taimenen kalastukseen arvaamattomasti. Tällöin lupa voidaan siirtää seuraavalle kaudelle, tai asiakas saa lyhentämättömänä varauksen summan välittömästi takaisin ilmoittamalleen tilille, jos joudumme perumaan luvan.

Alueella suoritetaan kalastuksen valvontaa, ja varauksen tehnyt henkilö/ryhmä sitoutuu esittämään valtion kalastonhoitomaksun Huuhtajankoski Adventures Oy:n valtuuttamalle henkilölle, ja he ovat velvollisia todistamaan henkilöllisyytensä siten, että varauksen yhteydessä ilmoitetut henkilöt täsmäävät lupaan. Mikäli esimerkiksi kalastonhoitomaksua ei löydy koko ryhmältä, siitä seuraa koko seurueen välitön luvan peruuttaminen välittömästi, eikä maksettuja varauksia palauteta. Ylimääräiset henkilöt eivät ole oikeutettuja kalastamaan tai majoittumaan alueella. Majoitus myydään aina maksimissaan kuudelle henkilölle, ja ylimääräisistä majoittujista ja eläimistä, kuten koirista, sovitaan erikseen.


HUOM! Jokainen kalalla käynyt henkilö täyttää lähtönsä jälkeen saalispalautteen, jossa on samassa asiakastyytyväisyyskysely! Lomake on pakollinen jokaiselle asiakkaalle, ja toimii tärkeänä työkaluna kohteen kehittämisessä!

Kalastusalueen raja vihreällä:

  • Kalastus on sallittu Huuhtajankoskessa kartan mukaisella alueella. Kalastusalueen yläraja on lisäksi merkattuna maastoon. Huuhtajankosken niska-alue ei kuulu kalastusalueeseeen, vaan tautiriskien vuoksi se kuuluu laitokselle.
  • Luvattomasta kalastuksesta kutsutaan poliisit paikalle.
  • Älä nouse vedestä vastarannan asukkaiden tonteille ja pihapiiriin, se ei kuulu jokamiehenoikeuksiin
  • Kalastat tehokkaasti Huuhtajankosken Taimenkiepin puoleiselta rannalta. Kunnioitathan ranta-asukkaiden yksityisyyttä, niin tulemme alueella toimeen.
  • Lisäksi laitosalueella ylimääräinen liikkuminen on ehdottomasti kiellettyä. Liiku kalastusaluetta ylös- ja alaspäin rantoja pitkin, älä kävele uomien läheisyydessä laitosalueen tiellä. Saat kuitenkin ajaa autolla Taimenkiepin pihaan, sekä kävellä tietä pitkin esimerkiksi laitosalueelta yleiselle tielle, jos haluat käydä vaikkapa lenkillä.
  • Käytä maalaisjärkeä kalastuksessa, älä aiheuta ylimääräistä häiriötä rannan asukkaille, kuin on kalastuksen kannalta pakollista.

Kyseiselle alueelle ei saa rantautua vedestä, eikä alueella muuten oleskella.

Poikasalueet, kahluu- ja kalastuskielto vuoden ympäri.