skip to Main Content

Huuhtajankosken kalastussäännöt 2024

 • Huuhtajankoskessa kalastus toteutetaan Catch & Release periaatteella, joka tarkoittaa sitä, että kaikki harjukset ja taimenet päästetään vahingoittumattomina takaisin.
 • Kaloja tulee aina käsitellä märin käsin ja hellävaroen. Kalaa tulee aina tukea pään alapuolelta, vältä minkäänlaista puristamista. Kalat voidaan kuvata vedessä, ilman turhia viiveitä. Älä kuvaa kaikkia kaloja, vaan pyri pääsääntöisesti taltioimaan ennätysluokan yksilöt muistoiksi!
 • Kalastuksessa on käytettävä väkäsettömiä yksihaaraisia koukkuja, niiden avulla kalat voidaan vapauttaa ehjinä takaisin. Näin kaloille tuotetaan mahdollisimman vähän haittaa, koska siiman päässä voi polskia myös uhanalainen ja rasvaevällinen Rautalamminreitin järvitaimen. Tällainen kala tulee lainkin mukaan vapauttaa viipymättä takaisin veteen. Lain mukaan korvausarvo uhanalaisella järvitaimenella on 2440€
 • Väsytä kala määrätietoisesti ja nopeasti, mutta vältä myös ylisuurta painetta kalastettaessa esimerkiksi streamereilla.
 • Kun kalastat, kalasta ainoastaan vuokratulla perhokalastus alueellamme. Silloin kalastuksen täytyy tapahtua perhokalastusvälinein.

VÄKÄSELLISET TAI KOLMIHAARAISET KOUKUT OVAT KAIKESSA KALASTUKSESSA KIELLETTY HUUHTAJANKOSKEN KOSKIALUEELLA. ONKIMINEN, PILKKIMINEN, PYYDYSTEN PITÄMINEN (TÄKYKOUKUT, PITKÄSIIMA, VERKOT, KATISKAT, MUUT SEISOVAT PYYDYKSET) OVAT MYÖS EHDOTTOMASTI KIELLETTY KOKO VUODEN YMPÄRI. 

 • Kahluukielto on voimassa lähtien 01.09.2021  ja kestää à Toukokuun viimeiseen päivään saakka kaikilla muilla, paitsi erikseen karttaan merkityillä alueilla. (mahdolliset ja tulevat heittolaiturit ja merkityt suvantoalueet, jotka mahdollistavat esimerkiksi sumukorentokalastuksen ja joissa ei ole taimenen kutupesiä.)
 • Kalastajia saa olla ainoastaan sovittu määrä (max. 6kpl) koskessa.
 • Henkilökohtaisia kalastuslupia ei saa vaihtaa eikä luovuttaa ulkopuolisille henkilöille. Kalastajien tulee myöntyä henkilötietojen tarkastukseen kalastuksenvalvojan niitä kysyttäessä. Kalastuksen valvojana toimii koko Huuhtajankosken sekä Äyskosken alueella virallisen valan tehnyt valvoja, Teemu Hiltunen.
 • Myöntymättömyys luvan näyttämiseen tulkitaan lupaehtojen rikkomiseksi, ja tästä seuraa välittömästi koko seurueen luvan peruutus ja kalatuksen lopettaminen, eikä maksettua maksua palauteta asiakkaalle. Kalastaja hyväksyy nämä ehdot, eli valtion kalastonhoitomaksu tulee esittää pyydettäessä. Mikäli näin ei tomita, ryhmä menettää kokonaisuudessaan luvan kalastaa Huuhtajankoskessa myös tulevaisuudessa.
 • Kalastuslupa on aina henkilökohtainen eikä sitä voi jakaa muiden henkilöiden kanssa. Ulkopuolisilla henkilöillä pois lukien kalastusluvan ostaneet ei saa olla mukanaan kalastusvarusteita kuten perhokalastus settiä, perhoja tai olla pukeutuneita kalastusvarusteisiin, kuten kahluuhousuihin.
 • Käytä vähintään 0.20mm paksuista siimaa kalastuksessa. Useamman kuin yhden perhon käyttö on sallittu.

Kalastusalueenrajat:

Kalastus ajankohdat

Koski vuokrataan erikseen sovittaessa tietylle ajalle. Lupavuorokausi alkaa aina klo: 14.00 ja päättyy seuraavan vuorokauden puolella klo: 12.00 ellei toisin sovita. Yrittäjät pidättävät kaikki oikeudet Huuhtajankosken kalastussääntöjen mahdollisille muutoksille, jos tilanne niin sitä vaatii. Sumukorentoaikaan kalastus pyritään toteuttamaan joustavasti.

Kalastusalueet

 • Perhokalastus on sallittu koko merkityllä koskialueella. Uistinkalastus on sallittua ainoastaan ohjatusti myytäville ryhmille. Omatoimisesti koskessa ei saa käyttää virveliä tai minkäänlaisia muita välineitä, kuin tarkoitukseen valmistettuja perhokalastusvälineitä.
 • Kosken kalastussäännöt ovat näkyvissä osoitteessa www.huuhtajankoski.fi sekä Taimenkieppi mökissä kansiossa. Kieltoalueet löytyvät myös kalastussääntöjen yhteydessä olevista kartoista.
 • Kun koskelle myydään lupa, kalastajat velvoitetaan samalla jättämään saalispalautteen osoitteessa www.huuhtajankoski.fi, tai paperinen versio Taimenkiepissä.
 • Oletamme, että koskessa kalastavat ihmiset ovat herrasmiehiä ja keräävät roskat sekä tyhjät tölkit erikseen esitettyihin jäte- ja keräysastioihin. Olisimme kiitollisia, että pantittomat juomapakkaukset jätettäisiin erikseen joko sekajätteeseen tai metallinkeräykseen roskakatokseen.

Jos koskella tavataan salakalastajia tai millä tahansa kalastustyylillä kalastavia henkilöitä ilman lupaa Huuhtajankosken kalastusalueella, pyydämme ensisijaisesti ilmoittamaan asiasta meille: Teemu Hiltunen p. 0407746308 tai Petri Huttunen p. 0505904313, sekä soittamaan maalaisjärkeä käyttäen poliisit paikalle selvittämään asiaa.

Toivomme, että kaikissa ongelmatapauksissa asiakkaamme käyttäytyisivät asianmukaisesti ja siten, ettemme aiheuttaisi häiriötä kosken rannassa asuville kiinteistön omistajille. Kaikki ulkopuoliset häiriötekijät ovat meistä riippumattomia, ja mikäli ilmenee että Huuhtajankoskessa asioivat ovat käyttäytyneet törkeästi, laittomasti tai itse aiheuttaneet häiriötä, emme tulevaisuudessakaan myy heille lupia, ja tästä seuraa kalastusluvan välitön menettäminen. Maksettuja rahoja ei palauteta siihen vedoten, että asiakas on hyväksynyt nämä säännöt lupia varattaessa.

 • Mikäli kalastusrikkomus, tai muu rikkomus on törkeä ja täyttää rikoksen tunnuspiirteet, kutsumme kaikissa tapauksissa poliisit paikalle. Suoritamme kalastuksenvalvontaa tehostetusti Huuhtajankosken alueella sen avaamisen myötä.
 • Kahlukiellon rikkominen aiheuttaa myös luvan välittömän peruuttamisen sekä oikeuden kalastaa Huuhtajankoskessa jatkossa, koko ryhmän osalta.

Kaikki säännöt ovat laadittu siten, että voisimme nauttia laadukkaasta ja järjestetystä kalastuksesta vuosien varrella huomioiden myös ranta-asukkaat sekä asianmukaisen käyttäytymisen Huuhtajankoskessa. Kaikilla henkilöillä tulee olla myös valtion kalastonhoitomaksu suoritettuna (18-64v. ja sen voi lunastaa täältä osoitteesta: https://verkkokauppa.eraluvat.fi/fi/

Koski INFO:

 • Koskeen tehdään istutuksia Rautalammin reitin taimenen mädillä ja poikasilla. Yritys ei istuta onkikokoista kalaa koskeen.
 • Koskeen tehdään vuosittain kutupesäinventointi, sekä sähkökoekalastus alavirtaan vasemman puolen rannalle, 3 koealaa.

Kireitä siimoja ja tervetuloa Huuhtajankoskelle,

Toivoo koski-isännät Teemu Hiltunen ja Petri Huttunen

Yleinen kalastus on kaikilta osin kiellettyä Huuhtajankosken niska-alueella, koskessa sekä kosken alajuoksulla. (Kartta 1.), poislukien erikseen myytävät tai annettavat kalastusluvat ja oikeudet Koskilampeen. Yritys Huuhtajankoski Adventures Oy voi viedä erikseen asiakkaita kalaan koko kunnalta vuokraamalleen alueelle, tai kalastaa koko alueella itse.

Back To Top